GPS pasport veřejného osvětlení.

 

GPS pasport veřejného osvětlení není jen pouhým nástrojem pro inventarizaci majetku, ale vyhodnocuje energetickou náročnost a hospodárnost provozu veřejného osvětlení a to jak celkově, tak do detailu jednotlivých větví a dokonce svítidel veřejného osvětlení.

Kvalitní pasport veřejného umožňuje návaznost tištěných podkladů a elektronických souborů na:

- GIS - geografické informační systémy.
- Geodetické zaměření.
- Energetický audit.
- Evidence poruch veřejného osvětlení.
- Údržbu veřejného osvětlení.
- Revize veřejného osvětlení.
- Projekci elektro rekonstruovaných a nových lokalit veřejného osvětlení.

Námi zpracovaný GPS pasport veřejného osvětlení dá provozovateli veřejného osvětlení odpovědi na klíčové otázky týkající se zejména hospodárnosti provozu soustavy veřejného osvětlení. Mezi základní otázky patří:

  1. Je provozováno stávající veřejné osvětlení energeticky úsporně?

  2. Která konkrétní místa dané soustavy veřejného osvětlení jsou/nejsou energeticky úsporná a proč?

  3. Kolik lze uspořit v kWh a penězích aplikací energeticky úsporných svítidel a systémů bez nejčastější nelegální praxe, t.j. vypínání dvou fází napájení VO, nebo dokonce úplného vypínání veřejného osvětlení buď po celou noc, nebo v pozdních nočních hodinách?

  4. Jsou použity nejen energeticky úsporné zdroje světla ale i energeticky úsporné světelné zdroje vhodné k provozu právě veřejného osvětlení?

  5. Ve kterých částech obce/města a za jakých podmínek lze/nelze aplikovat systémy pro další úspory elektrické energie a proč je případně na daném místě lze/nelze aplikovat?

  6. Je správně zvolena placená sazba jističů předřazených elektroměru v rozvaděčích veřejného osvětlení a jaké má placená hodnota jističe rezervy ve vztahu k aktuálnímu příkonu?

  7. Lze provést optimalizaci nákladů na provoz stávajícího veřejného osvětlení slučováním větví veřejného osvětlení a kde jsou vhodná místa pro slučování větví - okruhů veřejného osvětlení?

  8. Jaké možnosti a výhody pro obec/město přináší systémy veřejného osvětlení vybavené automatizovaným hlášením poruch a za jakých okolností je lze aplikovat?

  9. Jsou stávající náklady na údržbu veřejného osvětlení přiměřené v porovnání s jinými obcemi a městy?

Výsledky GPS pasportu veřejného osvětlení jsou názorně zobrazeny v interaktivních mapách kdykoli dostupných starostovi, radě, zastupitelům, úředníkům, údržbě, projetantovi popřípadě obyvatelům obce/města pro oznamování poruch veřejného osvětelní.


Odkaz na ukázkové mapy:

Svoboda nad Úpou. Pasportizace je provedena včetně geodetického zaměření, ve třídě přesnosti 3. 

Zlaté Hory. Zaměření světelných míst je provedeno pouze orientační, bez geodetického zaměření.

Dolní Bojanovice. Zaměření světelných míst je provedeno pouze orientační, bez geodetického zaměření.

Mikulov. Zaměření světelných míst je provedeno pouze orientační, bez geodetického zaměření.

Únanov. Zaměření světelných míst je provedeno pouze orientační, bez geodetického zaměření.

Veselí nad Moravou. Zaměření světelných míst je provedeno pouze orientační, bez geodetického zaměření.