Proč GPS pasport veřejného osvětlení?


Jaké informace lze ze správně zpracovaného GPS pasportu veřejného osvětlení zjistit?


Digitální GPS pasport v námi prezentované podobě umožňuje:


- GPS pasport veřejného osvětlení poskytuje jednoduchý přehled prostřednictvím interaktivních mapových podkladů (ukázka interaktivní mapy pasportu veřejného osvětlení zde), kde u každého světelného místa je uveden typ použitých svítidel tak, aby například zajištění náhradních dílů mohlo být co nejjednodušší, bez omylů a vícenásobného dojíždění na místo poruchy.


- GPS pasport veřejného osvětlení odhalí a kalkuluje možnosti energetických úspor provozu veřejného osvětlení, včetně vyčíslení možných úspor tak, aby po případných úsporných opatřeních bylo možno úspory objektivně s předchozím stavem vyhodnotit.


- GPS pasport veřejného osvětlení je ideální nástroj pro zobrazení veřejného osvětlení pro obce/města, které nepoužívají pasporty veřejného osvětlení vedené v GIS - geografické informační systémy. přičemž konverze GPS pasportu do GIS je možná.


- GPS pasport veřejného osvětlení se jednoduše může stát součástí web stránek města/obce.


- Pořízení GPS pasportu veřejného osvětlení cenově konkuruje běžným tabulkovým pasportům bez interaktivních map a u kterých navíc nelze kontrolovat správnost provedení pasportu.

 

GPS pasportizace veřejného osvětlení.