Pasportizace veřejného osvětlení – Obsah energetické analýzy.

 

 

1.        Energetická analýza: Na základě údajů shromážděných prostřednictvím pasportizace veřejného osvětlení je provedena tzv. „Energetická analýza veřejného osvětlení“, kde se vyhodnotí:

1.1.      V absolutní a poměrné hodnotě podíl a rozmístění energeticky neúsporných světelných zdrojů a vypočítají se možnosti úspor náhradou za energeticky úsporné.

1.2.      Kalkulace úspor přechodem na elektronické předřadníky ve svítidlech.

1.3.      Kalkulace úspor použitím stmívání veřejného osvětlení v pozdních nočních hodinách.

1.4.      Využití disponibilního výkonu rozvaděčů ve vztahu ke zpoplatněné hodnotě jističe.

2.        Vyhodnocení a kvantifikace:

2.1.      Vyhodnocení a lokalizace energeticky neúsporných světelných zdrojů.

2.2.      Vyhodnocení a lokalizace energeticky úsporných světelných zdrojů nevhodných pro použití ve veřejném osvětlení.

2.3.      Vyhodnocení a lokalizace vzdušných holých, vzdušných kabelových a zemních kabelových vedení. Pro hodnocení vhodnosti aplikací např. stmívacích systémů, monitorovacích systémů atd.

2.4.      Vyhodnocení a lokalizace instalace svítidel na vlastních stožárech VO, energetických stožárech, budovách či pozemcích soukromých vlastníků. Pro sjednávání případných věcných břemen.

2.5.      Vyhodnocení a lokalizace dle napájecích větví rozvaděče. – Pro účely optimalizace soustavy VO, např. sdružování napájecích okruhů, řešení účiníku soustavy (cosFi) atd..

2.6.      Vyhodnocení využití zátěže rozvaděčů vzhledem k placené hodnotě jištění.

2.7.      Porovnání měřené a výkonové zátěže. Slouží například pro odhalování černých odběrů atd.

2.8.      Vyhodnocení nákladů na údržbu VO.

3.        Statistiky – ze shromážděných údajů vzniknou následující statistiky:

3.1.      Spotřeba v kWh/rok a náklady v Kč na km osvětlené komunikace.

3.2.      Spotřeba v kWh/rok a náklady v Kč na obyvatele.

3.3.      Cena údržby VO na svítdlo / rok.

4.        Návrhy opatření energetických a dalších úspor jako jsou:

4.1.      Opatření týkající se svítidel s nízkou účinností.

4.2.      Opatření týkající se světelných zdrojů s nízkou účinností.

4.3.      Opatření týkající se rozvaděčů VO.

4.4.      Opatření týkající se údržby VO.

 

 

Energetická analýza slouží jako výchozí materiál pro zpracování energetického auditu ověřeného autorizovaným auditorem registrovaným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.