Kompatibilita GPS pasportu veřejného osvětlení a GIS - geografické informační systémy.-Obsah dat GPS pasportu veřejného osvětlení je kompatibilní s GIS geografickými informačními systémy měst a obcí.

- Zaměřené polohy standardizovaného GPS pasportu veřejného osvětlení slouží jako výchozí podklad pro geodetické zaměření světlených míst. Geodet obvykle zaměří pouze na první pohled zřejmá svítidla u komunikací, ale do pasportu často patří svítidla v oplocených areálech škol, sociálních ústavů, osvětlení podchodů, mostů, nenápadná zemní svítidla u pomníků atd.  Předání gps souboru geodeta navede na všechna místa tak, aby geodetické zaměření proběhlo napoprvé, bez dodatečného zaměřování, což práci geodeta prodraží.

- Provádíme rekonstrukce a aktualizace již existujících pasportů veřejného osvětlení jak GIS, tak daších typů provedení pasportu veřejného osvětlení.

- Provozujeme systém zajišťující průběžnou aktualizaci pasportu veřejného osvětlení. více na: http://www.udrzba-verejneho-osvetleni.cz