Obsah GPS pasportu veřejného osvětlení:


1. Textová část: obsahuje popis soustavy veřejného osvětlení a shrnuje základní údaje a jejich význam pro provoz veřejného osvětlení

2. Standardizovaná tabulka pasportu veřejného osvětlení obsahuje následující položky:

2.1. Geografické údaje světelného bodu:

2.1.1. Pořadové číslo světelného bodu.

2.1.2. Latitude, Longitude – koordináty zaměření světelného bodu v GPS nebo S-JTSK formátu souřadnic.

2.1.3. Další identifikační údaje světelného bodu - obec, část obce, ulice.

2.1.4. Třída komunikace.

2.2. Světelně-technické údaje k světelnému bodu:

2.2.1. Celkový příkon světelného místa.

2.2.2. Počet svítidel světelného místa.

2.2.3. Rozpis jednotlivých svítidel světelného místa (pokud se světelný bod skládá z více svítidel), kde pro každé svítidlo je samostatně uveden: příkon svítidla, druh použitého světelného zdroje ve svítidle, předřadník svítidla, třída energetické náročnosti svítidla (je-li známa), typ svítidla, výrobce svítidla, rok instalace svítidla (lze-li zjistit).

2.3. Umístění světelného bodu: Umístění na vlastních stožárech určených pouze pro účely VO, energetických stožárech, konzolách či upevnění umístěných na budovách jiných vlastníků atd. pro účely sjednání věcných břemen, popř. rozlišení vlastnictví.

2.4. Výška světelného bodu: pro účely kontrolních výpočtů v případných návazných projektových pracích.

2.5. Údaje k napájecímu vedení světelného bodu: Přiřazení světelných bodů k větvím napájecího vedení, druh přívodního vedení (vzdušné holé vedení, závěsný kabel, provizorní vedení, zemní kabeláž). Pro případné sjednání věcných břemen s jinými vlastníky.

3. Obrazová dokumentace:

3.1.1. Obrázkový manuál použitých svítidel, obsahující náhled svítidla, technický popis svítidla, množství použitých ks svítidla v dané obci/městě.

3.1.2. Fotodokumentace typických a nevyhovujících stavů v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že soustava VO je rozložena do velké plochy, pak je potřebné aby fotodokumentace obsahovala uvedení GPS koordinátů místa pořízení v metatagu digitálního snímku tak, aby místo pořízení snímku bylo možno na základě těchto údajů kdykoli identifikovat. Fotodokumentace se pořizuje pouze po předchozí dohodě.

4. Elektronické přílohy ke světelné části: Pro další využití podkladů pro projektové práce a podobně se vyžaduje soubor v elektronické podobě obsahující koordináty světelných bodů pro identifikaci v terénu a účely projektových prací.

5. Obsah pasportu rozvaděčů veřejného osvětlení:

5.1. Zjištění a změření aktuálních hodnot: Hodnota hlavního jističe rozvaděče veřejného osvětlení.

5.2. Měření elektrických veličin: pro každou fázi zvlášť dané větve veřejného osvětlení: aktuální hodnota proudu, činný příkon, CosFi, jalový příkon, zdánlivý příkon.

6. Elektronické přílohy k rozvaděčům: soubor v elektronické podobě ve formátu gpx, obsahující označení světelného místa a koordináty zaměření.

7. Elektronické mapy na serveru: http://www.pasportizace-verejneho-osvetleni.cz kde jsou samostatné mapové podklady s možností zobrazení dle následujících kritérií:

7.1. Mapa dle typu svítidel.

7.2. Mapa dle energetické náročnosti světelných zdrojů.

7.3. Mapa dle instalace svítidla (stožáry VO, energetické stožáry, na budovách a podobně).

7.4. Mapa dle napájecí větve – rozvaděče.

7.5. Mapa dle druhu přívodního vedení (vzdušné holé, vzdušné v závěsném kabelu, zemní vedení.

Pouze pasport s takovým obsahem zajistí řádný přehled o stavu veřejného osvětlení který vyhodnot jak energetickou náročnost soustavy, může sloužit jako podklad pro radu, zastupitelstvo, údržbu veřejného osvětlení a další územní plánování.

GPS pasport veřejného osvětlení.