Ukázkové mapy GPS pasportu veřejného osvětlení.


Odkazy na ukázkové mapy:

Svoboda nad Úpou. Pasportizace je provedena včetně geodetického zaměření, ve třídě přesnosti 3. 

Zlaté Hory. Zaměření světelných míst je provedeno pouze orientační, bez geodetického zaměření.

Dolní Bojanovice. Zaměření světelných míst je provedeno pouze orientační, bez geodetického zaměření.

Mikulov. Zaměření světelných míst je provedeno pouze orientační, bez geodetického zaměření.

Únanov. Zaměření světelných míst je provedeno pouze orientační, bez geodetického zaměření.

Veselí nad Moravou. Zaměření světelných míst je provedeno pouze orientační, bez geodetického zaměření.

A další obce a města na území ČR.


Soustavu veřejného osvětlení lze v jednotlivývh mapách zobrazit dle následujících kritérií:
- Dle typu svítidla.
- Dle energetické účinnosti světelných zdrojů.
- Dle větve napájecího rozvaděče.
Dle druhu přívodního vedení.
- Dle instalace svítidla.
- Dle výkonu svítidla.
- Dle funkčnosti svítidel.
- Dle ulice.

- Mapy jsou optimalizovány pro použití jak na stolních PC, tak na mobilních zařízeních (tablet, mobilní telefon atd.) a to včetně dotykového ovládání a možnosti zapnutí lokalizace polohy pomocí GPS tak, aby i v terénu byla umožněna snadná a jednoznačná identifikace světelných míst i laikovi.

- Sdílení mapy celé soustavy veřejného osvětlení, nebo konkrétního světelného místa lze mezi orgány obce/města a údržbou, revizním technikem, projektantem atd. provádět jednoduchým zasláním adresního řádku prohlížeče, t.j. např mapu dle dle energetické náročnosti svítidel, lze sdílet odesláním adresního řádku mapy, t.j. např.: ttp://www.pasportizace-verejneho-osvetleni.cz/pasport/mapa/23-svoboda-nad-upou/zdroj-svetla/
Obdobně lze sdílet dané jedno světelné místo včetně podrobného výpisu technických vlastností a to včetně vyobrazení kontextu ostatních světlených míst na mapě, t.j. např.: http://www.pasportizace-verejneho-osvetleni.cz/pasport/mapa/23-svoboda-nad-upou/svitidlo/SnU0001-009/

- Pro snadnou evidenci inventarizovaného majetku veřejného osvětlení, je k dispozici "inventarizační list světelného místa", který se pro snadnou identifikaci v terénu vytvořen včetně výřezu mapy a základního technického popisu světelného místa, ukázka např.: http://www.pasportizace-verejneho-osvetleni.cz/pasport/mapa/23-svoboda-nad-upou/svitidlo/SnU0001-009/

- QR kódy pro sdílení světelných míst. Inventarizační listy světelných míst obsahují QR kód pro přenos a sdílení daného světelného místa jednak mezi tištěnou papírovou formou a různými zařízeními, jako jsou PC, tablety, mobilními telefony atd., tak mezi elektronickými zařízeními navzájem, např. pokud třeba v situaci, kdy starosta přímo úkoluje údržbu veřejného osvětlení atd. Načtení QR kódů do mobilních zařízení umožní pracovníkům v terénu přesné nalezení hledaného světelného místa i osobám, které nemají místní znalost soustavy veřejného osvětlení. Tato funkcionalita je výhodná zejména při změně dodavatele servisu veřejného osvětlení, nebo umožní snadnou orientaci ve struktuře veřejného osvětlení při změně, či zástupu pracovníků správy majetku obce, nebo města, změně členů zastupitelstva atd.